Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Technologii Żywności
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  Instytut Technologii Żywności
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Ocena: brak danych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Technologii Żywności
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Nauk o Żywności
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Rolniczy
  Ocena: brak danych
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Nauki o Żywności
  Ocena: pozytywna

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/